Način plaćanja

Plaćanje vršite putem transakcijskog računa (internet bankarstvo, putem pošte, banke itd.). Plaća se ukupni iznos na žiro račun (HR4423400091160495409). Iznos, broj računa, model i poziv na broj navedeni su na potvrda narudžbe koji stiže elektronskim putem.

Čim vidim uplatu, odmah počinje izrada proizvoda.